Diğer Faaliyetler

 •                         

  KANSER  HASTALARINA  YARDIM  DERNEĞİ’NE  ULUSLAR ARASI  ONUR

  Kanser  Hastalarına  Yardım  Derneği  Uluslar arası  Kanser  Savaş  Örgütü’ne  (UICC)  üye  oldu.  Kanser  Hastalarına  Yardım  Derneği  artık  uluslar arası  kimliğe  sahip.

  1933  yılından  beri  dünyada  kanser  alanında  çalışan  en  eski  ve  en  büyük  sivil  kanser  örgütü olan  Uluslar arası  Kanser  Savaş  Örgütü (UICC),  155  ülkeden  767  ülkeyi  bünyesinde  barındırıyor.

  UICC, tüm  dünyada  kanser  konusundaki  politikaların  belirlenmesinde  görev  almaktadır.

  UICC,  kanser  konusunda  bilgilendirme,  politikaları  belirleme,politikaların  belirlenmesinde  lobi  çalışmaları  yapma,  kanserden  korunmayı  teşvik  etme,  kanser  kontrol  programlarının  ülkelere  kazandırılması  gibi  çok  öneml  ietkinlikleri  düzenlemenin  yanı  sıra,  uluslar arası  alanda  Dünya  Sağlık  Örgütü(WHO)  dahil  birçok  kuruluşla  güç  birliği  yapmaktadır.

  Kanser  Hastalarına  Yardım  Derneğinin,  kasım  2013  tarihinden  itibaren  dünyanın  en  önde  gelen  kanser  örgütlerinden  olan  Uluslar arası  Kanser  Savaş  Örgütü’ne  aktif  üyeliği  başlamış  bulunuyor.

  1993  yılında,  kanser  tanısı  konulan  hastalara  ve  yakınlarına  her  türlü  maddi  ve  manevi  destek  vermek  amacıyla  kurulan  Kanser  Hastalarına  Yardım  Derneği ,  bu  amaçla  üstlendiği  misyonla  çalışmalarını  kurulduğu  günden  itibaren  sürdürüyor.

  2011  yılında  Kanser  Hastalarına  Yardım  Derneği  çatısı  altında  Temel  Onkoloji  Uzmanı  Mine  Çağlar  ve  ekip  arkadaşları  Alsev  Alibaba  ile  Fezel  Nizam  tarafından  oluşturulan  ‘Bilimsel  Danışma  ve  Eğitim  Çalışmaları  Birimi’nin  çalışmaları  ile  derneğimiz  sadece  kanser  tanısı  alan  hastalara  yardımla  kalmayıp;  ülkemizde  hastalıkla,  evrensel  mücadele  boyutunu  bilimsel  yönüyle  kazandırmayı  hedeflemiştir.  Bu  amaçla  başlatılan  ve  dünyanın  öngördüğü  en  son  bilgiler  ışığında  kanser  mücadelesinde  önemli  bir  adım  olan  kanser  hastalığında  farkındalığın  kazandırılması  çalışmaları  başlatıldı.

  Kanser  Hastalarına  Yardım  Derneği,  toplumumuzun  en  ciddi  sorunlarından  birisi  olan  ‘’Kanser  Hastalığı  ile  Mücadele’’de  günümüze  kadar  konusunda  uzman  ve  tecrübeli  birçok  bilim  adamlarını  ülkemizde  misafir  ederek,  KKTC’de  kanser  konusunda  atılmak  istenilen  adımlara  bilimsel  ve  evrensel  boyutta  katkı  koymak  ve  destek  olmak  amacıyla  çalışmalarına  hiç  ara  vermedi.  ‘’  Bilimsel  Danışma  ve  Eğitim  Çalışmaları  Birimi’’,  2013  yılının  temmuz  ayında  ülkemizdeki  kanser  mücadelesine  evrensel  bir  misyon  kazandırmak  ve  dünyadaki  en  son  gelişmelerle,  hastalıkla  mücadeleye  doğru  ve  bilimsel  katkılar  koyabilmek  adına  UICC’ye  üyeliği  kasım  2013’te  kabul  edildi.

  Kanser  Hastalarına  Yardım  Derneği  Bilimsel  Danışmanı  Temel  Onkoloji  Uzmanı  Mine  Çağlar,  aktif  üyelikle  ilgili  açıklamasında  bu  gelişmenin  kendilerini  gururlandırdığını  söyledi.

  Mine  Çağlar, ‘’ şu  andan  itibaren,  Evrensel  Dünya  Kanser  Mücadelesi’nin  bir  parçası  olmaktan  duyduğumuz  mutluluğu  ve  gururu  sizlerle  paylaşırken,  ülkemizin  kanayan  yarası  olan  kanser  hastalığı  ile  mücadeleye,  toplumumuzdan  aldığımız  güçle,  her   zaman  doğru  bilgilerle  katkı  koymaya  çalışacağımızı  belirtmek  istiyorum’’diye  konuştu.