1-31 ARALIK ÇOCUKLUK ÇAĞI KANSERLERİ FARKINDALIK AYI

 • 1_f 15cc 142acf 1a 0d 43c 42

   

  Kanser Hastalarına Yardım Derneği olarak kurulduğu yıldan beri yüzlerce hasta çocuğumuza gülümseme kattık. Dernek olarak her yıl aramıza katılan 700 civarında erişkin hasta yanında, Birkaç çocuğumuz da yeni kanser teşhisi konularak Derneğimize başvurmaktadır. Kanser Hastalarına Yardım Derneği kurulduğu 1993 yılından beri hasta çocukları maddi manevi kucaklayan 
  Yurtdışı giderleri 
  Okul eğitim ihtiyaçları
  Tedavi giderleri
  Psikolojik destek
  Kültürel faaliyetler 
  Ve kendi talepleri ne olursa olsun geri çevrilmeden halktan gelen bağışlarla hasta aileleri desteklemektedir. Çocuk onkologlarının adaya gelmesine büyük destek veren ve çocuk onkolojisinde yoğun bakım ünitesi kimoterapi odası ile çocuk servisindeki 4 hemşire maaşını kendi kaynaklarıyla sağlayan yine Kanser Hastalarına Yardım Derneği olmuştur. Umut Eğitim ve Kültür Evi 17 Aralık 2011 tarihinde açılmış bir merkezdir. Umut Eğitim ve Kültür Evi’nde dernek üyemiz olan tedavi gören veya tedavilerini tamamlamış olan çocuklarımıza, gençlerimize ve ailelerine yönelik eğitimler ve sosyal aktiviteler yapılmaktadır. Üyelerimize ihtiyaçları doğrultusunda okullarına yönelik okul takviye dersleri verilmektedir. Kendini geliştirmek isteyen üyelerimize yabancı dil kursları bunun yanında müziğe ilgi duyan, hobi edinmek isteyen üyeleri müzik (keman, gitar, piyano, bateri v.s)dersleri de verilmektedir. 
  Ayrıca müzik dersi alan üyelerimize enstrümanları da Umut Eğitim ve Kültür Evi tarafından sağlanmaktadır. Aldıkları tedavilerinden dolayı derslerinden geri kalan veya tedavisini tamamlamamış olup okuluna devam edememiş olan üyelerimizin kendilerini geliştirmelerini sağlamak en büyük amaçlarımızdandır.  Bunların dışında ise arzu eden üyelerimize müzik terapi seansları ve psikoterapi seansları, her hafta cumartesi günleri Umut Eğitim ve Kültür Evi’mizde sağlanmaktadır. Ayrıca üyelerimiz olan çocuklarımız ve gençlerimize çeşitli kültürel geziler, doğum günü ve yeni yıl partileri gibi aktivitelerde gerçekleştirmeye çalışmaktayız. 
   Tüm bunlarla pozitif vakit geçirebileceğimiz bir merkezimizin olması, çocuklarımız, gençlerimizin morallerinin, özgüvenlerinin artması ve kendilerini geliştirebilmeleri hedeflenmektedir. Çocuklarımız umudumuz ve ülkemizle dünyamızın geleceğidirler. Sağlıklı ve bilinçli çocuk geleceği parlak toplum demektir. ‘Sağlık en büyük haktır’ diyerek Tüm çocuklarımıza sağlıklı günler dileriz..
  Tüm çocuklarımıza yaşamları boyunca sağlık, huzur, mutluluk ve başarı diliyor, önümüzdeki yeni yılın herkes için sağlık dolu ve güzel geçmesini diliyoruz.

   Kanser Hastalarına Yardım Derneği Bilimsel Danışmanı, Temel Onkoloji Uzmanı Mine ÇAĞLAR yaptığı açıklamada:
  Kanser hastalığı, tüm dünyada giderek artış gösteren önemli bir sağlık problemidir. Ayrıca, kanser hastalığı dünya nüfusunun büyük çoğunluğunu direk ya da dolaylı olarak etkileyen önemli bir sağlık sorunudur. Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’ne bağlı Uluslararası Dünya Kanser Araştırmaları Ajansı, GLOBOCAN 2018 verilerine göre dünyada her yıl 18.1 milyon yeni kanser vakası ve 9.6 milyon kişinin de kanser nedeniyle gerçekleşen hastalıktan ölümler olarak bildirilmiştir. Bu rakamların, 2040 yılına gelindiğinde ise her yıl görülen yeni kanser vaka sayısının 29.5 milyon kişiye ulaşacağı bildirilmektedir. Ayrıca, günümüzde şu an son beş yıllık dönemde kanser teşhisi konulan 43.8 milyon kişinin de dünyada hastalıkta tanı almış ve tedavileri sonrasında sağlıklı yaşam şanslarına ulaşmış kişi sayısı olarak bildirilmektedir. 
  Her yaş grubu ve her sosyal statüyü tehdit eden kanser hastalığı, ne yazık ki çocukları da tehdit eden önemli bir sağlık problemidir. Kanser hastalığının çocukluk yaş grubundaki görülüş sıklığı ve davranış paterni erişkin yaş grubuna göre farklılıklar içermekle birlikte, çocukluk çağı kanserlerinde tedavi edilebilirlik şansı oldukça yüksektir.  
  Çocukluk çağında kanser hastalığı nadir görülen bir hastalıktır. Tüm dünyada genel olarak tahmin edilen yıllık görülme sıklığı 15 yaş altındaki çocuklarda milyonda 50 ile 200 arasında, 15-19 yaş arası ergenlerde ise milyonda 90 ile 300 arasında değişmektedir. Çocukluk çağı kanserleri yüksek gelirli ülkelerde toplam vakaların 1 ini, fakat düşük gelirli ülkelerde yaklaşık 4 ünü oluşturmaktadır. 
  Çocukluk çağı kanserleri uluslararası çocuk kanserleri sınıflamasına göre 12 ana grup altında incelenmektedir. Çocukluk çağı kanserlerin 30’unu lösemiler (kan kanserleri), kalan 70’ini de solid tümörler (organ ve çeşitli dokulardan gelişen kanserler) oluşturmaktadır.  Çocukluk yaş döneminde sıklıkla görülen kanser türleri, dağılımları, tedaviye yanıt oranları ve uzun sureli sağ kalım açısından erişkin yaş grubunda görülen kanser türlerine göre farklılıklar göstermektedir. 
  Çocukluk çağı kanserleri, doğumdan ergenliğe kadar olan her yaş grubunda görülebilmektedir. Kanser tanı ve tedavisinde kaydedilen önemli gelişmeler neticesinde, günümüzde çocukluk çağı kanserlerinin yaklaşık 70’i tamamen iyileşebilmektedir. Erken tanı alan olgularda sağ kalım oranlarının anlamlı olarak daha yüksek olduğu da ayrıca bilinmektedir. Bu tür hastaların erken tanı alabilmeleri, ancak bu konuda eğitimin ve farkındalığın yaygınlaştırılması ile mümkün olabilmektedir. Bu nedenle, özellikle çocukluk yaş grubunda sıklıkla görülen kanser türlerine karşı farkındalığı yaratmak ve toplumu bilinçlendirmek amacıyla her yıl “Aralık Ayı”nda çeşitli organizasyonlarla hastalık konusunda bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapılmaktadır. Bu nedenle, Aralık ayı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de “Çocukluk Çağı Kanserleri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı” olarak değerlendirilmesi kapsamında kişiler konu hakkında detaylı bir şekilde bilgilendirilerek, hastalıkta erken tanının önemi konusunda bilinçlendirilmektedir. Bu nedenle ay boyunca çeşitli etkinliklerle çocukluk çağı kanserleri konusunda bilinçlendirici ve farkındalığı yaratıcı organizasyon ve eğitim programları kapsamında topluma ulaşılması hedeflenmektedir.  
  Çocukluk çağı kanserlerinde yaşlara göre dağılıma bakıldığında ilk bir yaşta nöroblastom, retinoblastom ve nefroblastomların vakaların yaklaşık yarısını oluşturduğu, 1-4 yaş arasında lösemilerin ön plana çıkarak, vakaların yaklaşık yarısını kapsadığı, 5-14 yaş arasında ise lösemi, lenfoma ve SSS (santral sinir sistemi) tümörlerinin vakaların ¾ ünü oluşturduğu bildirilmektedir. Cinsiyete göre dağılıma bakıldığında her yaşta erkeklerde kızlara oranla kanser görülme oranı daha yüksek bulunmuştur. Dünyada ülkelere ve bölgelere göre kanser görülme oranları farklılık göstermektedir. Bu farklılık ülkelerin coğrafi konumları, etnik kökenleri, sosyoekonomik durumları, insanların sağlık hizmetine erişim imkanları ve ülkenin kanser kayıt sisteminin güvenilirliği gibi durumlardan etkilenmektedir. 

  Çocukluk yaş grubunda sıklıkla görülen kanser türleri...Lösemi (kan kanseri), Lenfoma (beze kanseri), Beyin tümörleri, Sinir sistemi tümörleri, Retinoblastoma (göz tümörleri), Böbrek tümörleri, Karaciğer tümörleri. Kemik tümörleri, Yumuşak doku tümörleri, Üreme organı tümörleri, Nadir görülen tümörler ve Ayrımı yapılamayan tümörler dir. 
  Çocukluk çağı kanserleri oluşumuna neden olan çeşitli yapısal ve çevresel risk faktörleri vardır. Çocukluk çağı kanserlerinin genetik risk faktörleri arasında ailevi neoplastik sendromlar, kromozomal anormallikler ve sınıflandırılmayan bazı genetik sendromlar, kalıtsal immünyetmezlik ve kemik iliği yetmezlik sendromları gibi nedenler sayılabilir...  Özetle bazı kromozom bozuklukları, doğumsal bazı hastalıklar, bağışıklık sistemini bozan hastalıklar, çeşitli virüs enfeksiyonları, radyasyona maruz kalma, bazı kimyasal maddelere maruz kalma (benzen, ağır metaller, tarım ilaçları, petrol ürünleri...), hamilelikte kullanılan bazı ilaçlar, sigara ve alkol, ailede kanser olgularının fazla olması (özellikle genç yaşta ve belli tip kanserlerin görülmesi) gibi risk faktörleri yer almaktadır .... 
  Çocukluk çağlarında görülen kanserlerin erken tanısı için, erişkinlerde kullanılan tarama testleri mevcut değildir. Bu nedenle, çocukluk çağı kanserlerinde, en sık görülen uyarıcı bulgu ve belirtileri bilmek ve bunların varlığında hızla doktora başvurmak gerekmektedir. Bu dönemde en sıklıkla rastlanan belirti ve bulgular arasında, boyun, koltuk altı ve kasık bölgesindeki lenf bezelerinde şişlikler, vücudun herhangi bir bölgesinde şişlik, solukluk, halsizlik, sık ateşlenme, ciltte morluklar ve çürükler, burun ve dişeti kanamaları, baş ağrısı ve kusma, ateşsiz havale geçirme, dengesizlik, yürüme bozukluğu, görme bozukluğu, kemik ve eklem ağrıları, enfeksiyon (iltihap) tedavisine rağmen devam eden öksürük, nefes darlığı, gelişme geriliği ve aşırı kilo kaybı, idrarda kan, idrar ve dışkılamada zorlanma, göz bebeğinde parlaklık ve gözde kayma gibi belirtiler yer almaktadır. Yeri gelmişken bir kez daha vurgulamakta yarar vardır ki, bu tür belirtiler önemli bir kanser türünün belirtisi olabileceği gibi, farklı bir sağlık probleminin belirtisi de olabilmektedir. Bu tür belirti ve şikayetler gözlendiği zaman hiç gecikmeden doktora başvurulması oldukça önemlidir...