1-31 MART PROSTAT KANSERİ FARKINDALIK AYI

 • 1-31 MART PROSTAT KANSERİ FARKINDALIK AYI
  Mart Ayı’nın“ProstatKanseri FarkındalıkveBilinçlendirme”ayı olması nedeniyle, Kanser Hastalarına Yardım Derneği basına yapmış oldukları yazılı açıklamada, Mart Ayı dolayısıyla, kanser hastalığında erken tanının önemini bir kez daha vurgulamak ve özellikle Mart ayı nedeniyle erkekler arasında sıklıkla görülen, erken tanısı mümkün olan ve hastalık erken tanındığı takdirde tedavi edilebilirlik şansı yüksek olan “prostat kanseri” ne karşı bayların hastalık konusundaki farkındalıklarının oluşturulmasında ve özellikle prostat kanseri erken teşhis yönünden duyarlılığa davet etti.
  Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sıklıkla görülen kanser hastalığı, her yaş grubundan insanı tehdit eden önemli bir halk sağlığı sorunudur. Bu nedenle hastalıkla başarılı mücadelede, toplumun her yaş grubundan bireyin kanser hastalığı, erken tanısı ve korunulması konularında farkındalığın yaratılarak bilinçlendirilmesi ve sağlıklı bireylere yönelik kesintisiz erken tanı hizmetlerinin sürdürülmesi önem arz etmektedir. Her geçen günde giderek artış gösteren, insan yaşamını önemli derecede etkileyen, maddi ve manevi boyutuyla sadece kişiyi değil aileleri, toplumları, devletleri ve ülkeleri de önemli derecede etkisi altında tutan önemli bir halk sağlığı problemi olarak, kanser hastalığıyla mücadelenin büyüklüğü ve önemi tartışılmazdır. Bu bağlamda, “Ulusal Kanser Kontrol Programları” nın devlet çatısı altında oluşturularak kesintisiz ve bilimsel bir şekilde yürütülecek kanser mücadele basamaklarının kanserle mücadeledeki önemini bir kez daha vurgulamak istiyorum.
  Prostat kanseri, erken tanı yönünden hastalığa özgün tarama yöntemi bulunan, hastalık erken tanı yöntemleri ile tespit edildiği takdirde tedavi ve sağlıklı yaşam şansı yüksek olan bir kanser türüdür.Uzun sürede gelişen ve oldukça “sessiz” davranan bir kanser türü olan prostat kanserinde erken tanı hayati önem arz etmektedir. Prostat kanseri, genellikle çok yavaş geliştiği için erken dönemde ve yıllarca hiçbir belirti ve bulgu vermeyebilir. Buna bağlı olarak kişinin hiçbir şikayeti de olmayabilir. Bu nedenlerden dolayı, erken tanı hastalıkla mücadelede çok önemli bir yer tutmaktadır.Diğer kanser türlerinde olduğu gibi prostat kanserinin oluşumunda rol oynayan kesin nedenler tam olarak bilinmemekle birlikte, hormonların, genetik ve çevresel faktörlerin birlikte rol oynadığı ve bazı faktörlerin hastalığın ortaya çıkma riskini önemli derecede artırdığı gösterilmiştir. Prostat kanserinin genel olarak oluşum riskini artıran risk faktörleri arasında yaş, ırk ve coğrafya, hormonlar, ailede (baba, erkek kardeş ve birinci derecede erkek akrabalar) prostat kanseri hikayesi olması yani aile öyküsü, sağlıksız beslenme alışkanlıkları ve yaşam tarzları gibi faktörler yer almaktadır. Diğer tüm kanser türlerinin oluşumunda olduğu gibi prostat kanserinin oluşumunda da ilerleyen yaş önemli bir risk faktörünü oluşturmaktadır. Prostat kanserinin oluşma riski 40 yaşından itibaren artmaya başlamakta olup, hastalığın görülme riskinin en yüksek olduğu yaş 60-80 yaşları arasındadır.
  Prostat kanseri, genellikle çok yavaş geliştiği için erken dönemde ve yıllarca hiçbir belirti ve bulgu vermeyebilir. Buna bağlı olarak kişinin hiçbir şikayeti de olmayabilir. Bu nedenlerden dolayı, erken tanı hastalıkla mücadelede çok önemli bir yer tutmaktadır. Erken tanısı mümkün olabilen bir kanser türü olan ve erken dönemde hastalıkla ilgili herhangi bir belirti vermeyen prostat kanserini erken tespit edebilmek için özellikle 40 yaş ve üzeri erkeklerin tarama programlarına katılmaları ve düzenli olarak doktor kontrollerinden geçmeleri gerekmektedir.
  Bu nedenle, Mart Ayı’nın,“Prostat Kanseri Farkındalık ve Bilinçlendirme Ayı”olması nedeniyle, Kanser Hastalarına Yardım Derneği olarak konuya dikkatleri yeniden çekmek, farkındalık yaratmak ve erken tanının hastalıkla mücadeledeki önemini bir kez daha vurgulamak amacıyla oluşturduğumuz bu paylaşımımızda, herzaman olduğu gibi bugün de yanımızda bulunan ve desteklerini esirgemeden veren ve bu bilgilerin toplumumuza ulaşmasında en önemli aracılığı yapan siz değerli basın mensuplarımıza da ayrıca çok teşekkür ediyoruz.
  Kanser Hastalarına Yardım Derneği, UICC üyesi bir evrensel Sivil Toplum Örgütü olarak,dünya genelinde kanser hastalığıyla mücedele konusunda bu yılki “Dünya Kanser Günü 2022” mesajlarımız üzerinde yeniden vurgulama yaparak bu mesajların önemiyle ilgili bilgilerimizi bir kez daha paylaşmak istiyoruz.
  Bunlar;
  “SAĞLIKLI YAŞAMAYI SEÇMEK” İMKANSIZ DEĞİLDİR…
  Bireyleri sağlıklı seçim yapma konusunda yönlendirmek ve kanserle ilgili sosyal ve çevresel risk faktörlerini azaltmak, Dünya Kanser Bildirgesinin amaçlarına ulaşmak ve bulaşıcı olmayan hastalıklardan (BOH) erken ölümleri 2025 yılına kadar %25 düşürmek için esastır.
  “YAŞAM KALİTESİ” İMKANSIZ DEĞİLDİR…
  Kanserin duygusal, zihinsel ve fiziksel iyilik üzerine etkilerinin tam olarak anlaşılması hasta ve yakınlarının yaşam kalitesini en üst düzeye çıkaracaktır.
  “ERKEN TANI SAĞLAMAK” İMKANSIZ DEĞİLDİR…
  Kanser erken tanı programlarının varlığı ve bu programlara erişim ile bütün ülkelerde kanser yükünü önemli şekilde azaltmak mümkündür.
  “HERKES İÇİN TEDAVİ” İMKANSIZ DEĞİLDİR…
  Tüm insanlar nerede yaşadıklarına bakılmaksızın, ekonomik zorluklar yaşamadan, etkin ve kaliteli sağlık hizmetlerine eşit olarak erişim hakkına sahiptir.

  274734967_5272858002726603_6855878683944644684_n274659637_5272858012726602_8085544261599724460_n