“1-31 Ekim, Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı”...

 • Kanser hastalığı, tüm dünyada giderek artış gösteren önemli bir sağlık problemidir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Kanser Araştırmaları Birimi, GLOBOCAN 2012 verilerine göre dünyada her yıl 14.1 milyon yeni kanser vakası ve 8.2 milyon kişinin de kanser nedeniyle gerçekleşen hastalıktan ölümler olarak bildirilmiştir. Bu rakamların, 2025 yılında 19.3 milyon kişiyle yeni vaka sayısına ve 11.4 milyon rakamıyla da hastalıktan olan yaşam kayıplarına ulaşacağı bildirilmektedir. Ayrıca, günümüzde 32.5 milyon kişinin de dünyada hastalıkta tanı almış ve tedavileri sonrasında sağlıklı yaşam şanslarına ulaşmış kişi sayısı olarak bildirilmektedir. Bu istatistiki verilerden yapılan önemli bir başka değerlendirme de kanserden olan yaşam kayıplarında yaş aralığına bakıldığı zaman yaş aralığının en yoğun olarak 30-69 yaş aralığında olduğu ile ilgili önemli tespittir. Burada özellikle insanoğlunun en verimli, en üretken ve en dinamik yaş aralığı dönemi olan bu dönemdeki hastalığın gelişmesini önlemeye yönelik çalışmaların yapılması ve koruyucu tedbirlerin alınması ve düzenli aralıklarla erken teşhis tarama programları ile sağlıklı bireylere yönelik taramalarla hastalığın erken evrede teşhisini sağlayarak kişilere erken tanı ve tedavi edilebilirlik şansını yaratmaktır. 
  Dünyada en sıklıkla görülen kanser türleri arasında genel olarak, Akciğer kanseri (1.82 milyon) (13%), Meme kanseri (1.68 milyon) (11.9%), Kolorektal (Bağırsak) kanserleri (1.36 milyon) (9.7%), Prostat kanseri (1.11 milyon) (7.9%) ve Mide kanseri (951.594) (6.8%) yer almaktadır. Kadınlar arasında en sıklıkla görülen ilk dört sıradaki kanser türleri sırasıyla Meme Kanseri, Bağırsak Kanseri, Rahim Ağzı Kanseri ve Akciğer Kanseri dir.
  Meme kanseri, gelişmiş ve gelişmekte olan ülke kadınlarında en sıklıkla görülen bir kanser türü olup, 2012 GLOBOCAN verilere göre tüm dünyada yaklaşık 1.68 milyon yeni meme kanseri vakası ve 552.000 hastalıktan ölümler bildirilmiştir. Dünyada kadınlar arasında görülen tüm kanserlerin 25% ini meme kanseri oluşturmaktadır. Hastalığın görülme sıklığı açısından bölgeler arasında yaklaşık 4 kat fark bulunmuştur. Asya ve Afrika da 27/100.000 iken Avrupa da bu oran 96/100.000 olarak tespit edilmiştir. Bu nedenle, bayanlar arasında sıklıkla görülen meme kanserine karşı farkındalığı yaratmak ve bilinçlendirmek amacıyla her yıl Ekim ayında çeşitli organizasyonlarla hastalık konusunda bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapılmaktadır. Ekim ayının tüm dünyada, Türkiye’de ve ülkemizde de “Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı” olarak değerlendirilmesi kapsamında, bayanlar konu hakkında detaylı bir şekilde bilgilendirilerek erken tanı konusunda bilinçlendirilmektedir. Bu nedenle ay boyunca çeşitli organizasyonlarla bayanlara yönelik bilinçlendirici ve farkındalık yaratıcı konferans ve seminerler dizisi düzenlenmektedir. 
  Ekim Ayının önemi dolayısıyla bizler de Kanser Hastalarına Yardım Derneği, Bilimsel Danışma ve Eğitim Çalışmaları Birimi olarak Ekim ayı boyunca sadece bayanlara yönelik beş farklı bölgede farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları düzenledik. Kadınlarımıza yönelik meme kanseri farkındalık çalışmalarımızda bu yıl bir ilk olarak konferans, seminer, ev sohbetleri, okullar, köy kadın kursları programlarımız dışında Belediye lerimizle işbirliği içerisinde bölgesel kanser farkındalık programlarımıza da başladık. Bu bağlamda ilk programımızı Dikmen Belediyesi ile ortak organizasyonda Dikmen Bölge Kadınlarına yönelik 28.9.2016 Çarşamba günü Dikmen Bölgesinde gerçekleştirdik. Ekim Ayı boyunca devam edecek olan programlarımız sırasıyla, 5 Ekim 2016 Çarşamba ERGAZİ BÖLGESİ kadıları, 12 Ekim 2016 Çarşamba GÖRNEÇ BÖLGESİ kadınları, 19 Ekim 2016 Çarşamba YEDİKONUK BÖLGESİ kadınları ve 24 Ekim 2016 Pazartesi DİPKARPAZ BÖLGESİ kadınlarına yönelik “Meme Kanseri” farkındalık programlarımız gerçekleştirilecektir. Kanser farkındalık programlarımız yıl boyunca devam edecektir (Program listesi ektedir). 
  Günümüzde birçok kanser türlerinden korunabilmek mümkün olup, birçok kanser türleri de erken tanı ile tedavi edilebilir hastalıklar arasına girmiştir. Bilindiği gibi erken tanı, kanserle savaşın en önemli basamağı olup bazı kanser türlerinde erken tanı uygulanabilir olup, tedavi imkanı sağlanabilmektedir.
  Erken tanısı ve erken tanındığı takdirde tedavideki başarı ve sağlıklı yaşam şansı yüksek olan bir kanser türü olarak “meme kanseri”, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bayanlar arasında en sıklıkla görülen bir kanser türüdür. Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre, meme kanseri görülme sıklığının 1950’li yıllarda her 20 kadından birinde, 1970’li yıllarda her 13 kadından birinde, 1980’li yıllarda her 11 kadından birinde ve 1990’lı yıllardan itibaren ise her 8 kadından birinde görüldüğü belirtilmektedir. Yıllara göre meme kanserinin görülüş sıklığındaki bu artışın yanısıra, günümüzde gelişen teknolojik imkanlarla hastalığın tanı ve tedavisindeki yeni gelişmelerin ve özellikle de erken tanı hizmetlerinin sunduğu imkanlar neticesinde hastalık çok erken dönemlerde tespit edilebilmekte ve uygun tedavi yaklaşımları neticesinde hastalıksız, sağlıklı yaşam şansı kişiye yeniden kazandırılabilmektedir. Günümüzde, erken tanı hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde uygulanması ve erken tanı konusunda bayanların bilinçlendirilmesi neticesinde hastalıktan ölüm oranları oldukça azalmıştır. 
  Meme kanseri 30 yaş öncesinde oldukça nadir olup, bu yaşı takip eden yıllarda görülüş sıklığı açısından tırmanış göstermektedir. Meme kanserinin görülme sıklığı, menapoz döneminde hafif bir azalmayı takiben menapoz sonrası yıllarda yavaş eğilimle sürekli devam eden bir artış göstermektedir. Meme kanseri, kadınlarda sıklıkla görülmekte iken, erkeklerde de sağlık sorunu yaratan, oldukça ender olarak görülen önemli bir kanser türüdür.
  Meme kanserinin oluşumununda bazı önemli risk faktörleri yer almaktadır. Bu risk faktörleri içerisinde, cinsiyet (özellikle kadın olmak), yaş (50-70 yaş arası veya menapoz sonrası dönemde olmak), kişisel meme kanseri hikayesi, ailevi meme kanseri hikayesi (kan bağı yakını olanlarda meme kanseri tanısı almış kişi sayısı ve yakınlık derecesi önemli), şişmanlık (özellikle menapoz sonrası dönemde hızlı kilo alımı), erken adet görme (12 yaş öncesi), menapoza geç girme (55 yaş sonrası), sigara ve alkol kullanma alışkanlığı, genç yaşta iyonizan radyasyona maruz kalmak, polisiklik aromatik hidrokarbonlar gibi kanserojenlere maruz kalma, ileri yaş gebelikleri, menapoz veya menapoz sonrası dönemde kontrolsüz ve uzun süreli östrojen hormon tedavisi alma, sağlıksız beslenme alışkanlıkları (özellikle yağlı ve hazır gıdalarla beslenme ve normal şartlarda yetiştirilmemiş meyve ve sebzelerin, et ve süt ürünlerinin sıklıkla tüketilmesi), hareketsiz yaşam tarzı, stres ve duygusal kişilik yapısına sahip olmak gibi faktörler yer almaktadır. 
  Kanser türlerinden biri olan ve kadınlar arasında erkeklere göre çok sıklıkla rastlanan meme kanseri günümüzde erken teşhis edildiği takdirde tedavi edilebilen ve hastalık erken tespit edildiği takdirde kişiye sağlıklı yaşam şansı kazandıran önemli bir kanser türüdür. Ancak, bütün gelişmelere rağmen kadınlar tarafından hastalığın çok iyi tanınmadığı yerlerde hastalık halen daha en çok korkulan kanser türlerinin başında gelmektedir. Özetle söylemek gerekirse meme kanseri, halen daha birçok bayanın korktuğu fakat erken teşhis edilebilir bir hastalıktır. Bu nedenden dolayı, “Ekim Ayı” “Meme Kanseri Farkındalık ve Bilinçlendirme Ayı” olarak, ay boyunca çeşitli etkinliklerle meme kanseri konusunda bilinçlendirici ve farkındalığı yaratıcı organizasyon ve eğitim programları kapsamında tüm bayanlara ulaşmayı hedeflemektedir. 
  Meme kanseri erken tanısı mümkün olabilen, erken tanındığı takdirde tedavi edilebilirlik ve kişiye sağlıklı yaşam şansını kazandırabilen önemli bir kanser türüdür. Bu nedenle hastalıktan değil hastalıkta geç kalmaktan korkalım. Meme kanserinde erken tanının “HAYAT KURTARICI” olduğunu unutmayalım...

  14718619_1324105474268562_1164997464044503250_n