Dernek Tüzüğü

 • 1) Derneğin Adı ve Merkezi

  Derneğin adı "KANSER HASTALARINA YARDIM DERNEĞİ"'dir. Derneğin yönetim merkezi Akdoğan M14,Gazimağusadır.

   

  2)Derneğin Amaçları

  a) KKTC'deki kanser hastalarını tespit etmek.

  b) Kanser Hastalarının sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak.

  c) Hastaların tedavi ve rehabilitasyonun sağlanmasına öncülük etmek katkı sağlamak.

  d) Kanser hastalarına her türlü maddi ve manevi desteği sağlanması için uğraş vermek.

  e) Bu amaçlar doğrultusunda çaba harcayan kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

  f) Kanser Hastalarının rehabilitelerini sağlamak amacıyla KKTC'de kuruluşların kurulması için gerek devlet gerekse özel sektörde girişimlerde bulunmak.

  g) Kanser Hastası olan ailelerin sorunlarının çözümlenmesine gayret göstermek,yabancı ülkelerde benzer amaçlarla kurulmuş kardeş derneklerle temas kurup , bunlardan bilgi ve yardım sağlamak, işbirliği yapmak.

  h) Kanser hastalarının ailelerinin maddi ve manevi sorunları ile ilgilenmek,şikayetlerini dinlemek,sorunlarını aza indirgemeye çalışmak.

  i) Kanserin nedenleri hakkında halkın aydınlatılması ve bunlardan korunma yolları hakkında halkın bilinçlendirilmesi için ilgili makamlarla işbirliği içine girilmesi.

  j) Derneğin amacına hizmet edecek her türlü yayınları , sergi ve gösterileri , konferansları düzenlemek ve tesvik etmek.

  k) Özel ve resmi kurumlarla, derneğin amaçlarının gerçekleşmesi için işbirliği yapmak.

  l) Kanser hastalarına, ilaç,para yardımında bulunmak, moral çayları vermek, piknikler ve ziyaretler tertiplemek.